Проекти на подзаконови нормативни актове

Петък, 21 Август, 2015 - 10:06
Четвъртък, 30 Юли, 2015 - 15:39
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org
Петък, 3 Юли, 2015 - 16:27
Петък, 3 Юли, 2015 - 16:24
Петък, 3 Юли, 2015 - 09:11
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за...
Сряда, 1 Юли, 2015 - 12:04
Петък, 5 Юни, 2015 - 17:11
Петък, 5 Юни, 2015 - 14:19
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или g.chakarova@gotoburgas.com.
Петък, 5 Юни, 2015 - 12:00
Петък, 5 Юни, 2015 - 11:44
Сряда, 3 Юни, 2015 - 11:24
Предложения по проекта за Наредба могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 17.06.2015 г. включително.
Понеделник, 11 Май, 2015 - 12:09
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат...
Петък, 8 Май, 2015 - 16:49
Петък, 8 Май, 2015 - 16:47
Петък, 8 Май, 2015 - 14:18
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 15:32
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 15:13
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 12:27
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 12:24
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 11:48
Четвъртък, 9 Април, 2015 - 11:45
Понеделник, 23 Март, 2015 - 09:17
Предложенията и становищата следва да бъдат представени на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, деловодство на Община Бургас в 14-дневен срок или на следните електронни адреси: a.nikolova@burgas.bg и l.manuelyan@burgas.bg
Четвъртък, 12 Март, 2015 - 13:24
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg  
Понеделник, 9 Март, 2015 - 11:40
Понеделник, 9 Март, 2015 - 11:35
Петък, 6 Март, 2015 - 11:45
Четвъртък, 5 Март, 2015 - 15:05
Понеделник, 2 Февруари, 2015 - 15:48
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.02.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
Петък, 30 Януари, 2015 - 11:27
Петък, 30 Януари, 2015 - 11:21

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай