Проекти на подзаконови нормативни актове

понеделник, 12 Януари, 2015 - 08:32
понеделник, 12 Януари, 2015 - 08:27
петък, 9 Януари, 2015 - 16:52
петък, 9 Януари, 2015 - 16:49
петък, 9 Януари, 2015 - 16:45
петък, 9 Януари, 2015 - 13:12
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.01.2015 до 25.01.2015 г. включително.
понеделник, 1 Декември, 2014 - 16:11
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и  optransport@abv.bg
петък, 28 Ноември, 2014 - 17:09
петък, 28 Ноември, 2014 - 17:05
петък, 28 Ноември, 2014 - 16:49
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg
понеделник, 10 Ноември, 2014 - 15:12
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.
понеделник, 10 Ноември, 2014 - 15:11
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 20.11.2014 г. включително.
понеделник, 10 Ноември, 2014 - 15:07
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.  
петък, 7 Ноември, 2014 - 17:33
петък, 7 Ноември, 2014 - 17:30
петък, 7 Ноември, 2014 - 17:27
петък, 7 Ноември, 2014 - 17:24
петък, 7 Ноември, 2014 - 15:11
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 17:19
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 17:14
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 17:08
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 16:58
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 16:33
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 16:18
понеделник, 13 Октомври, 2014 - 16:12
понеделник, 15 Септември, 2014 - 15:50
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg    в срок от 15.09.2014 г. до 29.09.2014 г. включително.
петък, 12 Септември, 2014 - 18:42
петък, 12 Септември, 2014 - 18:34
петък, 12 Септември, 2014 - 18:27
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Бургас, както и на следният електронен адрес: council@burgas.bg  в срок от 12.09.2014 г. до 29.09.2014 г. включително
петък, 12 Септември, 2014 - 17:58

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай