Проекти на подзаконови нормативни актове

вторник, 1 Април, 2014 - 17:06
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 02.04.2014 г. до 16.04.2014 г. включително.
сряда, 26 Март, 2014 - 09:32
На заинтересуваните лица се предоставя възможност  да направят предложения и мнения по публикувания проект в 14-дневен срок, считано от 27.03.2014 г. на следния ел. адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org 
понеделник, 10 Март, 2014 - 13:07
понеделник, 10 Март, 2014 - 12:37
понеделник, 10 Март, 2014 - 10:40
понеделник, 10 Март, 2014 - 10:37
петък, 7 Март, 2014 - 16:08
петък, 7 Март, 2014 - 12:06
петък, 7 Март, 2014 - 11:25
петък, 21 Февруари, 2014 - 17:02
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 22.02.2014 г. на следния ел. адрес: p.mihov@burgas.bg; council@burgas.bg
понеделник, 27 Януари, 2014 - 16:53
понеделник, 27 Януари, 2014 - 15:55
петък, 24 Януари, 2014 - 16:46
петък, 24 Януари, 2014 - 11:20
четвъртък, 23 Януари, 2014 - 15:29
понеделник, 13 Януари, 2014 - 16:40
петък, 10 Януари, 2014 - 14:22
петък, 10 Януари, 2014 - 09:59
четвъртък, 9 Януари, 2014 - 17:48
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или k.valcheva@burgas.bg.
четвъртък, 9 Януари, 2014 - 17:08
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.01.2014 г. на следния ел. адрес: council@burgas.bg или kazinobs@gmail.com
петък, 29 Ноември, 2013 - 20:07
петък, 29 Ноември, 2013 - 19:49
петък, 29 Ноември, 2013 - 17:53
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 30.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за...
петък, 29 Ноември, 2013 - 17:48
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 30.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани – гр.Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следните интернет...
петък, 29 Ноември, 2013 - 16:31
петък, 29 Ноември, 2013 - 16:30
петък, 29 Ноември, 2013 - 16:29
петък, 29 Ноември, 2013 - 16:28
четвъртък, 14 Ноември, 2013 - 14:47
Предложения за коментари, изменения и допълнения по проектите могат да се правят в 14-дневен срок от публикуването им на  council@burgas.bg 
понеделник, 11 Ноември, 2013 - 12:15

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай