Проекти на подзаконови нормативни актове

Понеделник, 11 Ноември, 2013 - 11:47
Понеделник, 11 Ноември, 2013 - 11:34
Четвъртък, 7 Ноември, 2013 - 10:38
Сряда, 16 Октомври, 2013 - 09:37
Петък, 11 Октомври, 2013 - 19:17
Сряда, 9 Октомври, 2013 - 16:09
Вторник, 8 Октомври, 2013 - 14:40
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 09.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.georgieva@burgas.bg
Понеделник, 7 Октомври, 2013 - 17:25
Вторник, 1 Октомври, 2013 - 10:07
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени  на следния ел. адрес: z.karaivanova@burgas.bg
Понеделник, 9 Септември, 2013 - 11:22
Понеделник, 9 Септември, 2013 - 11:18
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.09.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg
Вторник, 27 Август, 2013 - 21:15
Понеделник, 19 Август, 2013 - 13:53
Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 20.08.2013 г. /деня след...
Понеделник, 8 Юли, 2013 - 15:53
Понеделник, 8 Юли, 2013 - 12:16
Понеделник, 8 Юли, 2013 - 12:03
Петък, 5 Юли, 2013 - 16:47
Петък, 5 Юли, 2013 - 11:17
Четвъртък, 20 Юни, 2013 - 16:23
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.06.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
Сряда, 19 Юни, 2013 - 17:07
Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се...
Понеделник, 17 Юни, 2013 - 16:38
Понеделник, 10 Юни, 2013 - 16:37
Понеделник, 10 Юни, 2013 - 16:32
Вторник, 21 Май, 2013 - 17:21
Понеделник, 20 Май, 2013 - 17:30
Четвъртък, 16 Май, 2013 - 09:35
Понеделник, 13 Май, 2013 - 18:43
Понеделник, 13 Май, 2013 - 18:34
Петък, 10 Май, 2013 - 16:51
Петък, 10 Май, 2013 - 15:46

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай