Проекти на подзаконови нормативни актове

понеделник, 12 Ноември, 2012 - 16:03
петък, 9 Ноември, 2012 - 18:36
петък, 9 Ноември, 2012 - 18:23
вторник, 6 Ноември, 2012 - 15:23
понеделник, 15 Октомври, 2012 - 17:27
понеделник, 15 Октомври, 2012 - 17:14
понеделник, 15 Октомври, 2012 - 09:14
понеделник, 8 Октомври, 2012 - 21:39
понеделник, 10 Септември, 2012 - 16:56
понеделник, 10 Септември, 2012 - 16:53
сряда, 5 Септември, 2012 - 15:01
вторник, 28 Август, 2012 - 15:19
четвъртък, 16 Август, 2012 - 16:22
четвъртък, 9 Август, 2012 - 16:46
четвъртък, 5 Юли, 2012 - 15:52
петък, 8 Юни, 2012 - 17:25
петък, 8 Юни, 2012 - 16:53
петък, 11 Май, 2012 - 12:16
сряда, 9 Май, 2012 - 17:15
Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за размера на таксите за ползване на Конна база, Парк „Езеро", гр. Бургас, съгласно Приложение 1, както и за размера на цената на услугата...
вторник, 8 Май, 2012 - 14:38
петък, 6 Април, 2012 - 16:01
петък, 6 Април, 2012 - 15:50
петък, 30 Март, 2012 - 13:49
понеделник, 12 Март, 2012 - 17:34
петък, 9 Март, 2012 - 15:32
сряда, 29 Февруари, 2012 - 16:46
вторник, 28 Февруари, 2012 - 17:03
Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Бургас, за предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 28.02.2012 г. на следният адрес: council@burgas.bg
вторник, 28 Февруари, 2012 - 16:54
Проектът е публикуван на интернет- страницата на Общински съвет- Бургас, за предоставяне предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 28.02.2012 г., на следния адрес:council@burgas.bg
четвъртък, 16 Февруари, 2012 - 17:51
Проектът е публикуван на интернет страниците на Община Бургас и Общинския съвет Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения и мнения по публикувания проект, които могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: letenteatar_bs@abv.bg и council@...
вторник, 7 Февруари, 2012 - 09:15

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай