Проекти на подзаконови нормативни актове

Понеделник, 6 Февруари, 2012 - 17:00
Четвъртък, 19 Януари, 2012 - 16:05
Вторник, 17 Януари, 2012 - 18:30
Петък, 13 Януари, 2012 - 18:15
Петък, 13 Януари, 2012 - 16:03
Четвъртък, 22 Декември, 2011 - 08:45
Моля, проектът, ведно с мотивите за промените, да бъде обявен на интернет страницата на Общински съвет - Бургас, с оглед предоставяне на възможност за предложения, и своевременното им отразяване, преди входиране на наредбата за обсъждане в постоянните комисии.
Сряда, 21 Декември, 2011 - 16:27
Сряда, 7 Декември, 2011 - 15:59
Сряда, 7 Декември, 2011 - 14:35
Сряда, 7 Декември, 2011 - 14:11
Вторник, 6 Декември, 2011 - 14:30
Понеделник, 28 Ноември, 2011 - 11:07
Четвъртък, 17 Ноември, 2011 - 18:21
 
Сряда, 16 Ноември, 2011 - 09:05
Вторник, 15 Ноември, 2011 - 21:30
Петък, 4 Ноември, 2011 - 11:22
  ПРОЕКТ за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС     ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на...

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай