Заседания на Общински съвет-Бургас - Мандат 2011-2015

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

Септ.
11

ДНЕВЕН РЕД на Петдесет и петото заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 08.09.2015 (Протокол № 55/08.09.2015 г.)

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Септ.
11

На 55-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 26 септември 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 15 септември 2015 год

Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

ПРОЕКТ на дневен ред на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

Авг.
31

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.09.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 09.09.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юли
27

На 54-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 11 август 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 31 август 2015 год

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година

Юли
13

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.07.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.07.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №53 от дата 23.06.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юни
29

На 53-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 14 юли 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 3 юли 2015 год

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №53 от дата 23.06.2015 година

Юни
15

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.06.2015 година  (вторник), от 9:00 часа, с продължение на 24.06.2015 година (сряда), при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юни
02

На 52-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 17 юни 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 12 юни 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година

Май
18

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.05.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.05.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА
ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №51 от дата 28.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Май
05

На 51-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 май 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №51 от дата 28.04.2015 година

Апр.
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.04.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Апр.
09

На 50-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 24 април 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година

Апр.
07

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.04.2015 година  (сряда) от 10:00 часа, с продължение на 09.04.2015 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №49 от дата 24.03.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Март
31

На 49-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 15 април 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №49 от дата 24.03.2015 година

Март
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.03.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.03.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
24

На 48-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 март 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година

Февр.
09

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 17.02.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 18.02.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №47 от дата 27.01.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

Ян.
30

На 47-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 14 февруари 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №47 от дата 27.01.2015 година

Ян.
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.01.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.01.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Ян.
05

На 45-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 януари 2015 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
29

На 46-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 13 януари 2015 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година

Дек.
23

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.12.2014 година  (понеделник) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №45 от дата 16.12.2014 година

Дек.
08

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 16.12.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 17.12.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №43 от дата 25.11.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
02

На 43-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 17 декември  2014 год.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №43 от дата 25.11.2014 година

Ноем.
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 25.11.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.11.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Ноем.
04

На 42-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 ноември  2014 год.

Публикувано от: Жени Господинова чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година

Окт.
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.10.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Окт.
07

На 41-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 октомври  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година

Септ.
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 30.09.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

                                      

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай