Заседания на Общински съвет-Бургас - Мандат 2011-2015

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №40 от дата 09.09.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Септ.
10

На 40-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 25 септември  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Авг.
15

На 39-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 30 август  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година

Авг.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 12.08.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 13.08.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №38 от дата 22.07.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юли
29

На 38-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 13 август  2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №38 от дата 22.07.2014 година

Юли
14

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.07.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.07.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №37 от дата 24.06.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Юни
30

На 37-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 15 юли  2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №37 от дата 24.06.2014 година

Юни
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.06.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.06.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

Юни
03

На 36-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 юни 2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

Май
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 27.05.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.05.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №35 от дата 22.04.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Апр.
29

На 35-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 14 май 2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №35 от дата 22.04.2014 година

Апр.
14

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.04.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.04.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №34 от дата 25.03.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Апр.
01

На 34-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 април 2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №34 от дата 25.03.2014 година

Март
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 25.03.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 26.03.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
20

На 33-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 07 март 2014 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

Февр.
04

На 32-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 февруари 2014 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №33 от дата 13.02.2014 година

Февр.
04

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 13.02.2014 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 14.02.2014 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №32 от дата 28.01.2014 година

Ян.
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 28.01.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.01.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №31 от дата 17.12.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
19

На 31-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 03 януари 2013 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №29 от дата 26.11.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

Дек.
03

На 29-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 декември 2013 год.

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №29 от дата 26.11.2013 година

Ноем.
18

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 26.11.2013 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.11.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №28 от дата 29.10.2013 година

Ноем.
05

На 28-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 ноември 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №28 от дата 29.10.2013 година

Окт.
21

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 29.10.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.10.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Деан Бончев чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

Окт.
01

На 27-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 октомври 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

Септ.
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.09.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.09.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №26 от дата 23.07.2013 година

Юли
30

На 26-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 14 август 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №26 от дата 23.07.2013 година

Юли
15

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 23.07.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 24.07.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №25 от дата 25.06.2013 година

Юни
28

На 25-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 13 юли 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №25 от дата 25.06.2013 година

Юни
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 25.06.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 27.06.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

                                             

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №24 от дата 28.05. и 30.05.2013 година

Юни
06

На 24-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 юни 2013 год.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Синдикирай