гр. Бургас, ул. “Хр. Ботев” № 29, едноетажна сграда с изба, в УПИ VIII, кв. 124, целият с площ 169,00 кв.м.

Наименование на обекта Едноетажна сграда с изба, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев“ 29, в УПИ VIII, кв. 124
Застроена площ сграда - 79 кв.м.
УПИ - 169 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

Предназначение

на сградата - за търговия
на територията - урбанизирана

Застрояване по градоустройстван план

М + 4 (магазини  +  четири етажа )

 

Местоположение: 

Синдикирай