Едноетажна сграда /фурна/, ж.к. Лазур, ул. “Батак” №18, ЗП 299 кв.м.

Наименование на обекта Едноетажна сграда (Фурна), гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. "Батак" 18
Застроена площ 299  кв.м.
Предназначение Търговия
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

29.10.2012 г.

457 200 лв.

17.12.2012 г.

454 950 лв.
предстоящ през м. септември 2013 г. 360 000 лв.

 

Местоположение: 
Категория на План за работа: 

Синдикирай