Офис № 5 на ет.2 в сграда в УПИ IX в кв.5 по плана на ПЗ Победа, ул. Чаталджа 10, ЗП 22,22 кв.м.

Наименование на обекта Офис № 5 на ет.2 в сграда в УПИ IХ в кв.5 по плана на ПЗ “Победа”, ул.”Чаталджа” 10, гр. Бургас
Площ 22,22 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена

15.11.2010 г.

18 800 лв.

04.05.2011 г.

17 500 лв.
10.08.2011 г. 15 000 лв.
12.03.2012 г. 15 000 лв.
23.05.2013 г. 14 400 лв.

 

Местоположение: 
Категория на План за работа: 

Синдикирай