Подблоково помещение-кафе, ж.к. М.Рудник, бл.84, зона В, ЗП 30,10 кв.м.

Наименование на обекта Подблоково помещение - кафе, ж.к. М. Рудник, бл.48, зона В, между вх. Д-Е, гр. Бургас
Площ 30,10 кв.м.
Дати на публичен търг Начална тръжна цена
20.05.2010 г. 36 200 лв.
05.07.2010 г. 32 580 лв.
02.12.2010 г. 32 580 лв.
20.06.2011 г. 28 500 лв.

 

Местоположение: 
Категория на План за работа: 

Синдикирай