Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

Проведе се първото заседание на комисията за избор на обществен посредник на Община Бургас

Окт.
31

Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Избор на председател на Комисията по чл.9. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.
2. Разглеждане на заявленията за обществен посредник и определяне на допуснатите кандидати.

Протокол от интервютата и класирането на кандидатите могат да бъдат видяни на сайта на ОсБ в раздел Конкурси

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №28 от дата 29.10.2013 година

Окт.
21

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 29.10.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 30.10.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Обявление

Окт.
09

Поради изчерпване на финансовите средства за 2013 г., молим гражданите на Община Бургас да не подават документи
След одобряване на Бюджет 2014 г. и установяване размера на отпуснатата субсидия за финансово подпомагане на фонд „Ин Витро“, на сайта на Общински съвет – Бургас ще бъде обявена дата, от която отново ще бъдат приемани заявления.

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Октомври

Окт.
01


Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.10.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 29.10.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №27 от дата 24.09.2013 година

Септ.
16

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 24.09.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 25.09.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Септ.
10

Общински съвет -Бургас на основание Решение по т.14 от Протокол №24/28 и 30.05.2013 г.,  в сила от 21.06.2013 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Бургас".

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай