Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Септември

Авг.
27

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.09.2013  г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.09.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №26 от дата 23.07.2013 година

Юли
15

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 23.07.2013 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 24.07.2013 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юли

Юни
19

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юли

Крайният срок за входиране на докладни записки е 05.07.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 23.07.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 
 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №25 от дата 25.06.2013 година

Юни
17

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 25.06.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 27.06.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

                                             

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни

Юни
04

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.06.2013 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 25.06.2013 г.
---------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №24 от дата 28.05.2013 година

Май
20

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 28.05.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 30.05.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет.2, при следния проект за дневен ред

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай