Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината.
Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Източник: www.burgascouncil.org Позоваването на източника е задължително.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Юни 2014 г.

Юни
03

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.06.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.06.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

Май
19

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 27.05.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.05.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Обявление за обществен посредник

Май
16
Омбудсман

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.18 от Протокол №32/28.01.2014 г., в сила от 19.02.2014 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Публикувано от: d.bonchev чети по-нататък

Продава се - Двуетажна масивна сграда, ул Стефан Стамболов № 122, гр. Бургас

Май
14

Наименование на обекта

Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, жк Братя Миладинови, срещу хотел Космос 

Адрес

гр.Бургас, ул.”Стефан Стамболов”№122

Застроена площ

Първи етаж- 140, 91кв.м.

Публикувано от: p.nikolova чети по-нататък

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Май, 2014 г.

Апр.
29

Крайният срок за входиране на докладни записки е 09.05.2014 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 27.05.2014 г.
----------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 / малката заседателна зала/ на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

 

Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №35 от дата 22.04.2014 година

Апр.
14
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.04.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.04.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на ДНЕВЕН РЕД
 
 
Публикувано от: Жельо Стойнов чети по-нататък

Страници

Subscribe to Новини - Общински съвет Бургас Мандат 2011-2015

Синдикирай