Архив на ненормативни актове

Сортиране
Публикувановъзходящо сортиране Заглавие Съдържание
16.04.2014

Правилник за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство към Общински съвет-Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №34/25.03.2014 г. 

07.03.2014

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, Протокол № 33, т.9 от 13.02.2014 год.
 

14.08.2013

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г.

18.01.2012

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.12, Протокол №5/22.12.2011 г.

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 51/21.07.2011 г.

04.11.2011

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.9, Протокол №13/23.10.2008 г.

Синдикирай