Архив на нормативни актове

Сортиране
Публикувановъзходящо сортиране Заглавие Съдържание
03.07.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 52/26.05.2015г. , изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 53/23.06.2015г.

03.07.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №53 / 23.06.2015 г.

30.06.2015

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас (отменена)

Приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4, Протокол № 9 от 24.04.2012 г.; изменена и допълнена:  по т.6, Протокол № 17/ 18.12. 2012 г.; по т.8, Протокол № 42/ 28.10.2014 г.; по т.8, Протокол № 51/28.04.2015 г., частично отм. с Решение № 2298/30.12.2014 г. по адм. дело № 1546/2013 г. на Административен съд гр. Бургас, потвърдено с Решение № 7572/23.06.2015 г. по адм. дело № 2471/2015 г. на Върховния административен съд на Република България, отменена с решение на Общински съвет - гр.Бургас по т.2, Протокол №54 от 21.07.2015 г.  

08.06.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №52 / 26.05.2015 г.

08.06.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 52/26.05.2015г.

 

08.05.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №51 / 28.04.2015 г.

08.05.2015

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.8, Протокол №51 от 28.04.2015 г.

03.04.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015г.

 

03.04.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №49 / 24.03.2015 г.

04.03.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №48 / 17.02.2015 г.

03.02.2015

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.

20.01.2015

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Изменена и допълнена  по т.3, Протокол № 45 / 16.12.2014 г.

20.01.2015

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №45 / 16.12.2014 г.

17.12.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2013 г.

17.12.2014

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №43/25.11.2014 г

19.11.2014

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г.

19.11.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България, изм. по т.7, Протокол №42/28.10.2014 г.

 

19.11.2014

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.8, Протокол №42 от 28.10.2014 г.

22.10.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.,  изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., изм. с Решение №12502/21.10.2014 г. на Върховен административен съд на Република България

22.10.2014

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г.

16.05.2014

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 35/22.04.2014 г.

16.04.2014

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г. 

07.03.2014

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол №33/13.02.2014 г.

19.02.2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.

03.01.2014

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.

03.01.2014

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №31/17.12.2013 г.

20.11.2013

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г.

24.10.2013

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас

16.10.2013

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол №47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г.

16.10.2013

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г.

16.10.2013

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.

14.08.2013

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 протокол №26/23.07.2013 г.

15.07.2013

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г.

19.03.2013

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.14, Протокол №20/19 и 21.02.2013 г.

26.02.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №19/29 и 31.01.2013 г.

22.01.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №729/14.05.2012 г. по адм. д. №1521/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 10.01.2013 г.

18.01.2013

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.6, Протокол №17 от 18.12.2012 г.

17.01.2013

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №17/18.12.2012 г.

28.11.2012

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.

23.05.2012

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.

23.05.2012

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.4, Протокол №9 от 24.04.2012 г.

25.04.2012

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.11 протокол №8/27 и 29.03.2012 г.

21.03.2012

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд - Бургас, в сила от 13.02.2012 г.

21.03.2012

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.

01.03.2012

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Измененен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.31, Протокол №6/31.01.2012 г.

18.01.2012

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №5/22.12.2011 г.

18.01.2012

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №47/24 и 29.03.2011 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол № 44/ 20 и 25.01.2011 г.

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №43/09 и 14.12.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, по т.13, Протокол №41/18 и23.11.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас с протокол №44, т.1 от 19.03.2003 год., последно изменена с протокол №37/23.08.2010 год.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 5, протокол №22 от 31.03.2005г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т. 1 от 19.03.2003 г., доп. и изм. с протокол №34/20 и 26.05.2010 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас по т. 5, Протокол №22 от 31.03.2005 г.,изменена и допълнена с решения на ОбС - Бургас по т.2, Протокол №34 от 31.03.2006 г.; по т. 13,Протокол №39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22.05.2008г.; по т.11, Протокол №11 от 24.07.2008г.; по т. т. 16 и 21, Протокол №13 от 23.10.2008г.; по т. 18 Протокол №23/23.07.2009 г.; по т. 8 Протокол №24/17.09.2009 г.,по т.7 Протокол №33/22.04.2010 г.

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас Про-л № 18/ 21.12.04 г.,изм. и доп. с решения на ОбС – Бургас Про-л №19/31.05.05 г.,Про-л № 34/31.03.06 г.,Про-л № 39/29.09.06 г.,Про-л №10/19.06.08 г.,отм. с решение на Общински съвет – Бургас по т.45 от Про-л №12/18.09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело №10670 на ВАС на Република България – Първо отделение

07.11.2011

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС – Бургас Про-л № 8/30.03.04 г., отм. с решение на ОбС – Бургас Про-л № 12/18. 09.08 г.,в сила от 22.03.2010 г. съгласно Решение №3249 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 10670 на ВАД на Република България – Първо отделение.

07.11.2011

Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Приета Пр-л № 12/18.09 08 г., изм. и доп. Пр-л № 13/ 23.10.08 г., изм. и доп. Пр-л № 17/22.01.09 и 29.01.09 г., доп. Прот-л №18/19.02.09 г. ,26.02.09 г., изм. и доп. Пр-л №20/23 и 28.04.09 г. , изм. и доп. Пр-л №21/ 21.05.09 г. , изм. и доп.Пр-л №27/19,20 и 24.11.09 г., отм.Реш-е №3249/11.03.10 г. по адм.д.№10670/2009 г. на ВАС,І отд.,в сила от 22.03.2010 г.

07.11.2011

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по точка 8,  Протокол No. 30 / 21.01.2010 г.

07.11.2011

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 8,  Протокол No. 30 / 21.01.2010 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Прието с решение на Общински съвет Бургас, доп. и изм. с протокол №29/17 и 18.12.2009 г.

07.11.2011

Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, с Протокол No. 29/ 17 и 18.12.2009 г.

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

Изменен и допълнен с Решения на Общински съвет - Бургас с Протокол №27/19,20 и 24.11.2009 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

07.11.2011

Правилник за организацията и дейността на на обществения посредник на територията на Община Бургас

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006 г.; по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.; по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23.10. 2008г.; по т.18 от Протокол №18; от Протокол №23/ 23.07.2009 г.; по т.8 от Протокол №24/17.09. 2009г.

07.11.2011

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Приет с Решениe на Общински съвет - Бургас по т.10,  ​Протокол №24/17.09.2009 г. 

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Последно изменение с решение на Общински съвет - Бургас с  Протокол №23/23.07.2009 г. 

07.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Последно изменение с решение на Общински съвет - Бургас с  Протокол №19/19 и 25.03.2009 г.

07.11.2011

Наредба за определяне на местните данъци

Наредба от 24 януари 2008 г. за определяне на местните данъци Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., измeнена с Протокол №17 от 29.01.2009 г.

07.11.2011

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Приета с Решение № 10 от 27.05.2004г. Изм. и доп. с Решение с Протокол №16 от 18 и 20. 12.2008г.

07.11.2011

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

Решение по Протокол №. 12 от 18. 09. 2008г. на Общински Съвет – гр. Бургас) На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.61 ал.10 от ЗУТ – раздел XI-глава III

07.11.2011

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

07.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.03. 2005 г. Изменена и допълнена с Решения на Общинския съвет по т.32 и по т.50, Протокол № 8 от 17. 04. 2008г., Решение по т. 50, Протокол № 12 от 18.09.08 г.

07.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

07.11.2011

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас по т.9, Протокол №52/13.09.2011 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, Протокол №51/21.07.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №50/23.06.2011 г.

07.11.2011

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/19.05.2011 г.

07.11.2011

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №48/21 и 26.04.2011 г.

07.11.2011

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, протокол №47/24 и 29.03.2011 г.

07.11.2011

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с решение на Общински съвет-Бургас, Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.

04.11.2011

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Oбщина Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

04.11.2011

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 11, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.

04.11.2011

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Изменена и допълнена с Решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г

04.11.2011

Правилник за дейността на Общинска агенция за приватизация Бургас

04.11.2011

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Приета на заседание на ОбС-Бургас, проведено на 31.03.2005 г. изм. и доп. с Решения на ОбС по т. 32 и по т. 50, Протокол №8 от 17.04.2008 г., Решение по т.50, Протокол №12 от 18.09.2008 г., Решение по т. 10 от Протокол №18/19 и 26.02.2009 г., Решение по т.2 от Протокол №19/19 и 25.03.2009г., Решение по т. 6 от Протокол №33/22.04.2010 г.

04.11.2011

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас по т.3, Про-л №33 от 10.04.2002 г., изм. и доп. с решение на ОбС - Бургас по т.1, Про-л №44 от 19.03.2003 г., по т.11, Про-л №39 от 29.09.2006 г., по т.10, Про-л №5 от 24.01.2008 г.

04.11.2011

Правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас с Протокол №11/24.06.2004 г.

04.11.2011

Наредба за концесиите

04.11.2011

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.33 от Протокол № 8/17.04.2008 година.

04.11.2011

Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на Община Бургас

Приета по т. 6 от Протокол № 14 от 28. 10. 2004г.

04.11.2011

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

Изменен и допълнен с решение на Общински съвет Бургас по т. 17, Протокол № 13 от 23. 10 2008г

Синдикирай