Действащи ненормативни актове

Сортиране
Публикуванонизходящо сортиране Заглавие
04.11.2011

Правилник за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

04.11.2011

Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас

04.11.2011

Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

01.03.2012

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

18.01.2013

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт

18.01.2013

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти"

14.08.2013

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

28.08.2014

Устройствен правилник на Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”

29.08.2014

Правилник за организацията и дейността на общински културен институт общинско радио "Гласът на Бургас"

29.08.2014

Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Петко Задгорски" - гр. Бургас.

01.09.2014

Правилник за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство към Общински съвет-Бургас

02.09.2014

Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Петко Задгорски” – гр. Бургас

02.09.2014

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

19.11.2014

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота Еко”

Синдикирай