Действащи ненормативни актове

Сортиране
Публикувано Заглавиенизходящо сортиране
04.11.2011

Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас

29.08.2014

Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Петко Задгорски" - гр. Бургас.

01.09.2014

Правилник за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство към Общински съвет-Бургас

04.11.2011

Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

04.11.2011

Правилник за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

14.08.2013

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

29.08.2014

Правилник за организацията и дейността на общински културен институт общинско радио "Гласът на Бургас"

18.01.2013

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Спортни имоти"

18.01.2013

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт

02.09.2014

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

19.11.2014

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота Еко”

01.03.2012

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

02.09.2014

Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Петко Задгорски” – гр. Бургас

28.08.2014

Устройствен правилник на Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”

Синдикирай