• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас

Приета с решение на ОбС - Бургас по т.3, Про-л №33 от 10.04.2002 г., изм. и доп. с решение на ОбС - Бургас по т.1, Про-л №44 от 19.03.2003 г., по т.11, Про-л №39 от 29.09.2006 г., по т.10, Про-л №5 от 24.01.2008 г.

Синдикирай