• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №22 от дата 23.04.2013 година

На 22-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 15 май 2013 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай