• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Oбщина Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.16 протокол №26/23.07.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай