• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за символиката и отличията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.

Синдикирай