• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

Изменен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 23, Протокол №26/23.07.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай