• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1216 / 24.01.2014 г.

от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"
Относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай