• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1217 / 24.01.2014 г.

 от общински съветници от групата на ПП Национален фронт за спасение на България
Относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий"гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай