• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1458 / 02.04.2014 г.

 от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт"
Относно: Предоставяне на финансови средства на Димитър Бонев Костов за участие в експедиция за изкачване на най-високия връх в Европа - връх Елбрус, планината Кавказ, в периода 23.08.2014 г. до 03.09.2014 г. и популяризиране на Община Бургас            
 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай