• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за реда за подаване на предложения и вземане на решения от общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Oбщина Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 4, Протокол №34/25.03.2014 г.
 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай