• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №36 от дата 27.05.2014 година

На 36-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 юни 2014 год.

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай