• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ТСИТ

Диян Вълков Димов - председател
Георги Киров Георгиев - зам.-председател
Димитринка Иванова Буланова - Митрева  - член
Антон Пенев Берданков - член
София Стратиева Иванова - член
Ангел Димитров Божидаров - член
Йордан Георгиев Георгиев - член

Синдикирай