• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ЕКОЛОГИЯ

Бойчо Стоянов Георгиев - председател
Галя Стоянова Василева - зам.-председател
Манук Левон Манукян - член
Георги Пенчев Кузманов  - член
Георги Петров Янев  - член
Тодор Ангелов Ненов  - член
Здравко Сталев Сталев  - член

Синдикирай