• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17,
Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г., по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г.
 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай