• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1902/ 18.07.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение  на ПУП - план за регулация и застрояване за кв. 4, по плана на в.з. "Росенец", землище кв. "Крайморие", гр. Бургас

Синдикирай