• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1920 23.07.2014 г.

от Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на разрешение за предоставяне на дарение в полза на Сдружение с нестопанска цел „Жените с онкологични заболявания и техните сподвижници – град Бургас”

Синдикирай