• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1944 25.07.2014 г.

от Група общински съветници, относно: Вземане на решение по чл. 17, ал. 3 от Наредба за реда,  по който Община Бургас учaства в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества.

Синдикирай