• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1952 / 29.07.2014 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"
Oтносно: Избор на управител на "Чистота" ЕООД 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай