• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1954 / 29.07.2014 г.

от Йорданка Ананиева - за.-кмет "Култура и образование", относно: Предоставяне на финансова подкрепа за провеждането на Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" - Бургас 2014 г. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай