• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1957 / 29.07.2014 г.

от група съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на улици в районен център - Меден Рудник, гр. Бургас. 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай