• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по УТ

Георги Иванов Георгиев - председател
Димитър Георгиев Георгиев - зам.-председател
Николай Иванов Иванов - член
Диян Вълков Димов  - член
Георги Киров Георгиев - член
Георги Василев Манев  - член
Димитър Христов Христов - член

Синдикирай