РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА 2014 Г.

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2014 г.

Проект Обща сума, лв. Участие на Община Бургас Участие на Партньор
    лева лева % лева
1 Благоустрояване пред вх.В  на бл.23, ж.к. "Лазур" 8 009,33 6 007,00

финансиране

 25 %

2002,33
2 Благоустрояване пред вх.В на бл.34, ж.к."Зорница", гр.Бургас  7 119,42 5 339,56

финансиране

 25 %

1779,86
3  Озеленяване и поставяне на пейки и кошчета пред бл.64, ж.к."Лазур" 10 000 7 500 труд 25 % 2 500
4 Благоустрояване пред вх.Д, бл.29, ул."К.Величков", гр.Бургас 8 110,25 6 082,69 труд 25% 2027,56
5 Благоустрояване на предблоково пространство вх.8, бл.64, ж.к."Славейков", гр.Бургас 7 499,84 5 624,88 труд 25% 1 874,96
6 Благоустрояване на детска площадка в ЦДГ "Слънце", ул."Оборище", гр.Бургас 9 994,70 7496,02 труд 25% 2498,68
7 Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. "Зорница",  
бл. 24
9 997,26 7497,94 финансиране 25% 2499,32
8 Благоустрояване предблоково пространство, ж.к."Лазур", бл. 52 5929,56 4 447,17

 

финансиране 25%

 

1482,39

Участие на Община Бургас - обща сума:   49 995,27

Добавяне на снимки: 
ж.к."Лазур", бл.23 - преди
ж.к."Лазур", бл.23 - сега
ж.к.Зорница, бл.34 - преди
ж.к.Зорница, бл.34 - сега
ж.к. Лазур, бл.64 - преди
ж.к. Лазур, бл.64 - сега
ул. "К. Величков", бл.29, вх. Д - преди
ул. "К. Величков", бл.29, вх. Д - след
ж.к. "Славейков", бл.64, вх.8 - преди
ж.к. "Славейков", бл.64, вх.8 - след
ЦДГ "Слънце", ул. Оборище - преди
ЦДГ "Слънце", ул. "Оборище" - след
ж.к. Зорница, бл.24 - преди
ж.к. "Зорница", бл.24 - след
ж.к. Лазур, бл.52 - преди
ж.к. Лазур, бл.52 - след

Синдикирай