• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Устройствен правилник на Професионален фолклорен ансамбъл “Странджа”

Приет с Решение на Общински съвет по т. 8, Протокол №38 от 22.07.2014г.

Синдикирай