• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №41 от дата 30.09.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 41-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 октомври  2014 год.

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай