• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 2206 / 09.10.2014 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стоянка Николова Коджапеткова за Галя Фотева Пайтонджиева

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай