• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 42-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 ноември  2014 год.

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай