• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота Еко”

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай