• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Уведомление № 08 - 00 2720 / 12. 12.2014 г.

Препис-извлечение от решение по Протокол от Общо събрание на съдиите от Апелативен съд - Бургас на избраните съдебни заседатели за Окръжен съд - Бургас.

Синдикирай