Търг с явно наддаване

на 12.02.2015г. КППЧП обявява търгове с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:  1) Двуетажна масивна сграда на ул.Стефан Стамболов № 122, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 432 000лв. 2) Едноетажна сграда с изба, ул.Христо Ботев № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият с площ от 169 кв.м., гр.Бургас, с начална тръжна цена 169 000 лв.; 3) Офис, ул.Сан Стефано № 86, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 78 900 лв.

Допълнителна информация на тел. 056/840 664

 

Категория: 

Синдикирай