• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3010 / 09.03.2015 г.

от от групата общински съветници от ПП НФСБ, относно: Отмяна на решение по Протокол №43/20.12.2006 г., Протокол №48/14.06.2007 г. и Протокол №50/27.07.2007 г. Отчуждава спортен комплекс "Черноморец" и стадион "Лазур" за обществени нужди и ги определя като публична общинска собственост

Синдикирай