• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3113 / 03.04.2015 г.

от Георги Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по устройство на територията и от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Поставяне на светофарна уредба на ул. "Гурко" и ул. "Републиканска"

Синдикирай