• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3268 / 08.05.2015 г.

от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас и организиране на мерки против неправилното паркиране върху тротоари в гр. Бургас

Синдикирай